Tace Concrete Action Pulp Fiction logotype

Skogslandet, del 2

Skogsbruket i Sverige blir mer och mer brutalt. 5000 nordiska skogsarter, varav 2000 finns i Sverige, är påväg att utrotas som ett resultat av skogsbruket, enligt SLUs artdatabank. 43% av Sveriges rödlistade arter bor i skog. När miljömålet Levande skogar sattes 1999 hade 10% av alla skogsavverkningar en stor negativ påverkan på skogar med särskilt höga naturvärden (s.k. hänsynskrävande biotoper).

2015 fördubblades siffran: en av fem skogsavverkningar skadade hänsynskrävande biotoper. (Skogsstyrelsen har inte redovisat mer aktuella siffror, mer om det senare, men vi har goda skäl att tro att det inte blivit bättre med åren.)

Andelen skyddad natur i Sverige ligger på 15% av ytan, enligt SCB. Arealen är skevt fördelad; naturreservaten är flest i syd trots att majoriteten av skogar med höga naturvärlden ligger i norr. Där är naturreservaten för små och utspridda för att kunna vara till gagn för de arter vars överlevnad kräver stora ytor att kunna röra sig på. Kalhyggesbrukad ”skog” är omöjlig för nästintill alla arter, särskilt de hotade och rödlistade, att överleva i.

Ändå påstår LRF Skogsbrukarna (Lantbrukarnas Riksförbund),  att 58% av Sveriges skog är skyddad. Industrin har intresse av att skönmåla skogsbruket, och att förvanska statistik.

Vill du veta mer? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev.