Tace Concrete Action Pulp Fiction logotype

Skogslandet

Följ med i vår följetong Skogslandet där vi fram till april publicerar ett nytt kapitel varje vecka.

Skogslandet, del 11

VEM BESTÄMMER ÖVER NÅGOT SOM TILLHÖR ALLA? Skogsindustrin, pappersmassaindustrin, skogspolitiken och stora delar av skogsforskarvärlden är rutten. Vad var sant för Cementa-fallet är även sant här: Staten och kapitalet sitter i samma trädkoja. Deras främsta mål är att krama maximal profit ur skogen, och att på olika sätt legitimera detta. Vi i TCA vill stoppa […]

Skogslandet, del 10

KOLONIALISM Vi har närmat oss en av kapitalismens mest centrala grundstenar: privategendomen. Lagen att en enskild person eller företag kan äga t.ex. en skog är långt ifrån självklar. Privategendom är ett relativt nytt påfund. I kapitalismens födelse runt 1500 och 1600-talet började ackumulationen av kapital på allvar och med det begicks några av de största […]

Skogslandet, del 9

ÄGANDERÄTTEN Centralt i argumenten som används av skogsindustriernas anhängare är äganderätten. LRF driver idogt kampanjen ”det goda ägandet” och en stärkt äganderätt har blivit en kärnfråga för både dem och det nära sammanbundna Centerpartiet. Men även utanför de mer extrema falangerna anses äganderätten vara en självklarhet. För att ge ett smakprov på just hur helig […]

Skogslandet, del 8

VEM TJÄNAR PÅ DET? Skogsindustrin klarar sig inte ekonomiskt, till den grad att de pumpas in miljarder varje år av statens pengar för att ens hålla den vid liv. Och vi har heller inga stora lager i befolkningen som gynnas av välbetalda skogsjobb. Vem tjänar på allt detta? Jo, pappersmassaindustrin. Kalhyggen ger nämligen sällan kvalitetsvirke […]

Skogslandet, del 7

JOBBEN En av Sveriges största industrier sägs vara skogsindustrin. En vanlig uppfattning är att ”skogen är vårt gröna guld och har bidragit med jobb och tillväxt i åratal,” som sossarna uttryckt det. Men statistiken tyder på att denna syn är förlegad. I Europa har jobben inom skogssektorn minskat med en tredjedel mellan 2000 och 2015. […]

Skogslandet, del 6

KORRUPTION I SKOGSTYRELSEN Den efterträdande generaldirektören Monika Stridsman rev många av de miljöfrämjande initiativ och utredningar som Göran Enander drivit igenom och försökte flertal gånger mörka rapporter om skogsindustriernas kastastrofala klimatpåverkan. Men efter att Sossarna 2016 tillsatte Herman Sundqvist, stor skogsägare och öppen förespråkare för kalhyggen, har skogskapitalets kontroll över myndigheten hårdnat. Han har uppgett […]

Skogslandet, del 5

KORRUPTION I STATEN Staten och skogskapitalet sitter också i samma trädkoja. Skogsstyrelsen, den svenska myndigheten i frågor som rör skog, har alltid haft spänningar mellan miljöförespråkare och näringslivskramare. När Göran Enander, känd för sitt miljöengagemang, tillsattes som generaldirektör protesterade skogskapitalet högljutt i media. Enligt skogsindustrierna är det alltså givet att Skogsstyrelsens ledning ska vara deras […]

Skogslandet, del 4

KORRUPTION I FORSKARVÄRLDEN Sagan om skog i Sverige är en saga om korruption. Ett incestuöst förhållande råder mellan svenska myndigheter, pappersmassaindustrin, skogsindustrin och forskningen. Kapitalets nära band till staten, forskningen och lagstiftandet är ofrånkomligt i ett kapitalistiskt samhälle. Men även med detta i beaktning är skogskapitalet särskilt skamlösa. Antalet forskare som sitter i bolagsstyrelser är […]

Skogslandet, del 3

Du kanske undrar: Är inte skogsbruket mer miljövänligt i långa loppet, när det ersätter produkter från fossila industrier (t.ex. ersätta plastsugrör med papperssugrör)? Det är tesen som politiker, i gemenskap med Skogsindustrierna, driver. Att räkna på substitutionseffekten (effekten av att ersätta fossila produkter med skogsprodukter) är som bäst osäker. Det finns ingen standardmetod, vilket innebär […]

Skogslandet, del 2

Skogsbruket i Sverige blir mer och mer brutalt. 5000 nordiska skogsarter, varav 2000 finns i Sverige, är påväg att utrotas som ett resultat av skogsbruket, enligt SLUs artdatabank. 43% av Sveriges rödlistade arter bor i skog. När miljömålet Levande skogar sattes 1999 hade 10% av alla skogsavverkningar en stor negativ påverkan på skogar med särskilt […]

Vill du veta mer? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev.