Tace Concrete Action Pulp Fiction logotype

Skogslandet

Följ med i vår följetong Skogslandet där vi fram till april publicerar ett nytt kapitel varje vecka.

Skogslandet, del 6

KORRUPTION I SKOGSTYRELSEN Den efterträdande generaldirektören Monika Stridsman rev många av de miljöfrämjande initiativ och utredningar som Göran Enander drivit igenom och försökte flertal gånger mörka rapporter om skogsindustriernas kastastrofala klimatpåverkan. Men efter att Sossarna 2016 tillsatte Herman Sundqvist, stor skogsägare och öppen förespråkare för kalhyggen, har skogskapitalets kontroll över myndigheten hårdnat. Han har uppgett […]

Skogslandet, del 5

KORRUPTION I STATEN Staten och skogskapitalet sitter också i samma trädkoja. Skogsstyrelsen, den svenska myndigheten i frågor som rör skog, har alltid haft spänningar mellan miljöförespråkare och näringslivskramare. När Göran Enander, känd för sitt miljöengagemang, tillsattes som generaldirektör protesterade skogskapitalet högljutt i media. Enligt skogsindustrierna är det alltså givet att Skogsstyrelsens ledning ska vara deras […]

Skogslandet, del 4

KORRUPTION I FORSKARVÄRLDEN Sagan om skog i Sverige är en saga om korruption. Ett incestuöst förhållande råder mellan svenska myndigheter, pappersmassaindustrin, skogsindustrin och forskningen. Kapitalets nära band till staten, forskningen och lagstiftandet är ofrånkomligt i ett kapitalistiskt samhälle. Men även med detta i beaktning är skogskapitalet särskilt skamlösa. Antalet forskare som sitter i bolagsstyrelser är […]

Skogslandet, del 3

Du kanske undrar: Är inte skogsbruket mer miljövänligt i långa loppet, när det ersätter produkter från fossila industrier (t.ex. ersätta plastsugrör med papperssugrör)? Det är tesen som politiker, i gemenskap med Skogsindustrierna, driver. Att räkna på substitutionseffekten (effekten av att ersätta fossila produkter med skogsprodukter) är som bäst osäker. Det finns ingen standardmetod, vilket innebär […]

Skogslandet, del 2

Skogsbruket i Sverige blir mer och mer brutalt. 5000 nordiska skogsarter, varav 2000 finns i Sverige, är påväg att utrotas som ett resultat av skogsbruket, enligt SLUs artdatabank. 43% av Sveriges rödlistade arter bor i skog. När miljömålet Levande skogar sattes 1999 hade 10% av alla skogsavverkningar en stor negativ påverkan på skogar med särskilt […]

Skogslandet, del 1

Det är tyst och ödsligt i den svenska skogen. Den är döende. Trädplantage och kalhyggen har kommit att ta dess plats. Trädplantage är lika lite skog som rapsfälten i Skåne eller malmgruvorna i Bergslagen, men ett mäktigt fåtal lobbar för att just trädplantage och kalhyggen (stora områden där träden har fällts) ska räknas som skog. […]

Vill du veta mer? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev.