Tace Concrete Action Pulp Fiction logotype

Skogslandet, del 8

VEM TJÄNAR PÅ DET?

Skogsindustrin klarar sig inte ekonomiskt, till den grad att de pumpas in miljarder varje år av statens pengar för att ens hålla den vid liv. Och vi har heller inga stora lager i befolkningen som gynnas av välbetalda skogsjobb.

Vem tjänar på allt detta? Jo, pappersmassaindustrin. Kalhyggen ger nämligen sällan kvalitetsvirke som man kan göra möbler och andra varor av. Istället används majoriteten av skogsytan för att få fram trämassa som sedan kan brytas ned och 80% blir engångsprodukter (t.ex. papperssugrör). Pappersindustrin kräver så mycket trämassa för att hålla sin slit-och-slängrpoduktion igång att Sveriges skogar inte räcker till .

Många ton importeras från t.ex. Ryssland och Estland också, där skogsbruket inte ens försöker verka miljövänligt. Pappersmassaindustrin är därmed de främsta pådrivarna av kalhyggesbruk. De är motorn i dödsmaskinen så att säga.

In English

The forest nation, part 8

WHO PROFITS?

The forestry industry is not doing well financially, to the point where they are artificially pumped with billions of subsidies to even keep alive. And we also don’t have large groups in the population that benefit from well-paid forestry jobs.

Who benefits from all this? Mainly the pulp industry. Clear-cuts rarely yields quality wood that can be used to make furniture and other such goods. Instead, the majority of the forest area is used to produce wood pulp that can then be broken down of which and 80% become disposable products (e.g. paper straws and biofuel). The paper industry requires so much wood pulp to keep afloat that Sweden’s forests are not enough.

Many tonnes are imported from countries such as Russia and Estonia, where forestry doesn’t even try to appear environmentally friendly. The pulp industry is thus the main driver of clear-cutting. They are the engine of the death machine.

Vill du veta mer? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev.