Tace Concrete Action Pulp Fiction logotype

Skogslandet, del 3

Du kanske undrar: Är inte skogsbruket mer miljövänligt i långa loppet, när det ersätter produkter från fossila industrier (t.ex. ersätta plastsugrör med papperssugrör)? Det är tesen som politiker, i gemenskap med Skogsindustrierna, driver.

Att räkna på substitutionseffekten (effekten av att ersätta fossila produkter med skogsprodukter) är som bäst osäker. Det finns ingen standardmetod, vilket innebär att användning av trädmaterial med kolinehåll på 1 kilo kan leda till alltifrån en utsläppsökning av 4 kilo CO2 till en utsläppsminskning på 28 kilo CO2. Flera studier visar på att skogsavverkningar är sämre för klimatet oavsett om man tar substitutionseffekten i beaktande eller inte.

Varför? Produkterna som tillverkas består till 80% av engångsprodukter: pappersmassa och bioenergi. Bioenergi ger dessutom mer koldioxidutsläpp per producerad energienhet än t.ex. olja. 

Men, träd fångar ju upp koldioxid oavsett om de är planterade eller naturligt förekommande? Forskare som köpts upp av pappersmassa- och skogsindustrierna påstår att kalhyggen har ökat volymen av träd i Sverige, vilket innebär att mer koldioxid kan fångas in. Ja, men då måste man komma ihåg att träden också ska huggas ned en gång, så att denna koldioxid ska släppas ut igen.

Kol lagras inte heller bara i träden utan även i marken där träden tidigare stod. Under en kalavverkning sopas marken naken och släpper ut flera ton växhusgaser. Det tar mellan 40 till 150 år, beroende på geografisk plats, för planterade träd att fånga upp lika mycket koldioxid som släpps ut i samband med en avverkning.

Klockan tickar: vi har inte så mycket tid. Därför driver pappersmassa- och skogsindustriernas lobby en mjuk form av klimatförnekelse: De förnekar FNs givna tidsram för CO2-minskningar. Riktlinjerna för koldioxidminskningar fram till 2045 ”kan leda till beslut om att bevara skogens kollager” som skogskapitalets företrädare själva uppger i ett rundabordssamtal.

Att rädda skogen och klimatet skulle såklart skada deras vinster. Denna till synes oskyldiga förskjutning av tidsramen gör att skogskapitalet inte bara förnekar deras klimatpåverkan utan utmålar just kalhyggen som lösningen på problemet kalhyggen hjälpt till att skapa.

Skogskapitalet har därför beslutat att intensifiera deras ”påverkansarbete” (läs: propagandaproduktion) mot beslutsfattare och allmänheten i stort. 

Vill du veta mer? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev.